Toto je seznam všech škol, které jsou aktuálně vypsány a na které se lze přihlašovat. Každá škola má mimo jiné uveden údaj kolik je ni celkem může jet studntů a kolik je na ni ještě volných míst. Počet volných míst 0 či dokonce záporný znamená, že volná místa jsou již vyčerpána či dokonce přečerpána. Na takovou školu se přesto lze přihlásit a doufat, že lidé přihlášení dříve odřeknou účast a zbude tak nějaké místo. Pro přihlášení na školu je nutné přihlásit se do systému pomocí loginu a hesla. Pokud svůj login a heslo nemáte, je nutné se zaregistrovat.APROBACE 2019

Míst:

50

Od data:

05. 10. 2019

Volných:

6

Do data:

05. 10. 2019

Cena:

1400Kč    

Popis:

Zveme vás na další aprobace v italské, německé, španělské a francouzské škole, které se uskuteční na středověkém hradě (dříve tvrzi) v Kurovicích.
Součástí aprobací bude hostina v historickém duchu, aprobace z toho důvodu budou v kostýmech podle školy ze které bude dotyčný aprobovat. Součástí aprobací bude i zopakování základních technik jednotlivých škol a úvod do Ringen od Davida Vobra.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 14.00 hod. opakování technik k aprobacím s rozšířením (s pauzou na oběd), od 14.00 – 15.00 hod. individuální příprava, od 15.00 aprobace nižších stupňů, od cca 18.00 aprobace vyšších stupňů - (časy jsou pouze orientační a budou se přizpůsobovat počtu a úrovni aprobantů.
Vzhledem k dobovému povrchu v sále nejsou povoleny boty s cvoky/hřeby na podrážkách.
Stravuje se každý sám na své náklady. V minulosti nebyl problém objednat si dovoz jídla.
Spí se v prostorách hradu ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách. Možnosti hygieny odpovídají podmínkám hradu.
Oběd si každý hradí sám. Podle přání účastníků je možné zajistit hromadnou objednávku a dovezení obědů přímo do tvrze.

Předepsané vybavení – historický kostým, maska, rukavice, rapír, dýka a ochranná vesta. Masky můžeme v omezeném množství po předchozí dohodě zapůjčit.

Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.
Počítejte také prosím, že bohužel budeme muset přistoupit k vybírání zálohy, protože náklady na hostinu nejsou právě malé. Zálohu ve výši 700,- Kč prosím zasílejte na účet číslo: 2270874399/0800, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTĚ JMÉNO (pokud platíte za více lidí, napište jmena všech, za které platíte, abychom mohli platby přiřadit ke konkrétním jménům). Nebude-li platba připsána na účet do 31.8.2019, budeme bohužel nuceni přihlášku na aprobace zrušit a vzít náhradníky.


Dlouhý meč 1 - základy

Míst:

20

Od data:

09. 11. 2019

Volných:

-8

Do data:

10. 11. 2019

Cena:

1100Kč    

Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na další víkendová školení v šermu dlouhým mečem. Protože začíná vyrůstat nová generace šermířů, a i pro ostřílené šermíře je vhodné zopakovat si základy, rozhodli jsme se změnit systém a uspořádat dvouletý cyklus, ve kterém budou jednotlivá školení na sebe tematicky navazovat. Pojedeme od základů a na každém školení zopakujeme předchozí látku a upozorníme na případné chyby tak, aby po ukončení cyklu zájemce dostal komplexní informaci o základech šermu dlouhým mečem.
Témata jednotlivých školení
1. Postoj, Huten, základní pohyb, sek, bod, Zornhaw, Podstata Versetzen a Nachrayssen, Zwerchhaw, Vor, Indes, Nach, Schwech a Sterck,
2. Krumphaw, Shielhaw a Schaitelhaw, prohloubení Versetzen, Uberlauffen
3. Pokračování po útoku, Durchwechseln, Abschneiden, Hendtruck, čtyři otevření
4. Absetzen, Zucken
5. Durchlauffen, základy Ringen, blokace a odebrání zbraně
6. Hengen a Winden

Na tomto školení probereme základy šermířského umění. Uchazeč se naučí, jak správně držet dlouhý meč, jaké jsou střehy s dlouhým mečem, jak stát ve střehu, jak dělat útočný krok nebo posun či odsun a variace kroků. Poté si ukážeme, jak správně sekat, vysvětlíme si podstatu mistrovských seků a ukážeme si Zornhaw a Zwerchhaw. Úmyslně přitom přeskočíme Krump, který sice stojí před Zwerchem, ale na Zwerchu se nejlépe popisuje naše pojetí Versetzen a Nachrayssen, při kterém si vystvětlíme, kdy je nejlepší útočit. Přitom si objasníme i základní pojmy šermu dlouhým mečem, tedy Vor, Indes, Nach, Schwech a Sterck a dotkneme se i poučky, podle které správný šermíř ví, kdy má bodat, kdy má sekat a kdy řezat.
Místo semináře: Škola v Brně - Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 17.00 vlastní cvičení s pauzou na oběd.
V neděli končíme ve 13.00 hod. tak, aby se i mimobrněnští pohodlně dopravili domů.
Spíme v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jsou restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Předepsané vybavení – maska, rukavice, cvičný dlouhý meč a odpovídající ochranné pomůcky. Masky můžeme v omezeném množství zapůjčit po předchozí domluvě.
LEKTORY ŠERMU Z JINÝCH ŠKOL SI DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ PODMÍNEK PRO LEKTORY.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.


Italský rapír 1 - základy

Míst:

20

Od data:

07. 12. 2019

Volných:

-4

Do data:

08. 12. 2019

Cena:

1100Kč    

Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na další víkendová školení v šermu italským rapírem.

Protože začíná vyrůstat nová generace šermířů, a i pro ostřílené šermíře je vhodné zopakovat si základy, rozhodli jsme se změnit systém a uspořádat dvouletý cyklus, ve kterém budou jednotlivá školení na sebe tematicky navazovat. Pojedeme od základů a na každém školení zopakujeme předchozí látku a upozorníme na případné chyby tak, aby po ukončení cyklu zájemce dostal komplexní informaci o základech šermu rapírem dle italského způsobu.

Témata jednotlivých školení
1. Postoj, střehy, pohyb se zvláštním zaměřením na správné provedení výpadu, útok bodem, útok sekem, rozdělení tempa, kryt levou rukou se současným zásahem
2. Stringere, využití přenosů v boji, cavazione a jak mu čelit
3. Body s opozicí a jak se jim bránit
4. Kryty čepelí, odbody, přebrání na levou ruku, vytržení
5. Batuty, jak správně fintovat, akce podle jednotlivých mistrů, použití levoruční dýky
6. Rapír a levoruční dýka, rapír a plášť

OBSAH TOHOTO ŠKOLENÍ
Na tomto školení probereme základy šermířského umění s rapírem. Vysvětlíme si, jak správně rapír držet, jaké známe střehy s rapírem podle jednotlivých mistrů a ukážeme si jednotlivé kroky se zvláštním důrazem na to, jak správně provádět výpad. Dále si předvedeme útoky bodem přímé, v úhlu a z úhlu, ukážeme si seky z ramene, z lokte a ze zápěstí Vysvětlíme si základní pojmy, zejména tempo a jeho rozdělení. Závěrem si vyzkoušíme kryt levou rukou se současným zásahem do tempa.

Místo semináře: Škola v Brně - Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 17.00 vlastní cvičení s pauzou na oběd.
V neděli končíme ve 13.00 hod. tak, aby se i mimobrněnští pohodlně dopravili domů.
Spíme v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jsou restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Předepsané vybavení – maska, rukavice, dlouhý rapír a odpovídající ochranné pomůcky (rapíry se sportovní čepelí nejsou vhodné a lze je použít pouze v případě, že není jiná možnost). Masky můžeme v omezeném množství zapůjčit po předchozí domluvě.
LEKTORY ŠERMU Z JINÝCH ŠKOL SI DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ PODMÍNEK PRO LEKTORY.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.


Dlouhý meč 2 - další mistrovské seky

Míst:

20

Od data:

11. 01. 2020

Volných:

-10

Do data:

12. 01. 2020

Cena:

1100Kč    

Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na druhé víkendové školení v šermu dlouhým mečem.
Protože začíná vyrůstat nová generace šermířů, a i pro ostřílené šermíře je vhodné zopakovat si základy, rozhodli jsme se změnit systém a uspořádat dvouletý cyklus, ve kterém budou jednotlivá školení na sebe tematicky navazovat. Pojedeme od základů a na každém školení zopakujeme předchozí látku a upozorníme na případné chyby tak, aby po ukončení cyklu zájemce dostal komplexní informaci o základech šermu dlouhým mečem.
Témata jednotlivých školení
1. Postoj, Huten, základní pohyb, sek, bod, Zornhaw, Podstata Versetzen a Nachrayssen, Zwerchhaw, Vor, Indes, Nach, Schwech a Sterck,
2. Krumphaw, Shielhaw a Schaitelhaw, prohloubení Versetzen, Uberlauffen
3. Pokračování po útoku, Durchwechseln, Abschneiden, Hendtruck, čtyři otevření, Sprechfenster
4. Absetzen, Zucken Kurtzhaw
5. Durchlauffen, základy Ringen, blokace a odebrání zbraně
6. Hengen a Winden

OBSAH TOHOTO ŠKOLENÍ
Na tomto školení zopakujeme základy šermířského umění a dále se budeme věnovat dalším třem mistrovským sekům, Krumpu, Shielu a Schaitlu. Do hloubky si rozebereme Versetzen a Nachrayssen, ukážeme si, jak je v praxi využívat a seznámíme se s tím, jak z těchto seků pokračovat. Vysvětlíme si také, proč staří mistři doporučují neútočit na nohy, jak těmto útokům čelit a proč i přesto jsou tyto útoky v turnajích často úspěšné.

Místo semináře: Škola v Brně - Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 17.00 vlastní cvičení s pauzou na oběd.
V neděli končíme ve 13.00 hod. tak, aby se i mimobrněnští pohodlně dopravili domů.
Spíme v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jsou restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Předepsané vybavení – maska, rukavice, cvičný dlouhý meč a odpovídající ochranné pomůcky. Masky můžeme v omezeném množství zapůjčit po předchozí domluvě.
LEKTORY ŠERMU Z JINÝCH ŠKOL SI DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ PODMÍNEK PRO LEKTORY.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.


Italský rapír 2 - Stringere a Cavazione

Míst:

20

Od data:

08. 02. 2020

Volných:

-2

Do data:

09. 02. 2020

Cena:

1100Kč    

Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na další víkendová školení v šermu italským rapírem.

Protože začíná vyrůstat nová generace šermířů, a i pro ostřílené šermíře je vhodné zopakovat si základy, rozhodli jsme se změnit systém a uspořádat dvouletý cyklus, ve kterém budou jednotlivá školení na sebe tematicky navazovat. Pojedeme od základů a na každém školení zopakujeme předchozí látku a upozorníme na případné chyby tak, aby po ukončení cyklu zájemce dostal komplexní informaci o základech šermu rapírem dle italského způsobu.

Témata jednotlivých školení
1. Postoj, střehy, pohyb se zvláštním zaměřením na správné provedení výpadu, útok bodem, útok sekem, rozdělení tempa, kryt levou rukou se současným zásahem
2. Stringere, využití přenosů v boji, cavazione a jak mu čelit
3. Body s opozicí a jak se jim bránit
4. Kryty čepelí, odbody, přebrání na levou ruku, vytržení
5. Batuty, jak správně fintovat, akce podle jednotlivých mistrů, použití levoruční dýky
6. Rapír a levoruční dýka, rapír a plášť

OBSAH TOHOTO ŠKOLENÍ
Opakování předchozí látky. Dále si probereme jednu z nejzajímavějších akcí italské školy, a to Stringere (synonyma Guadagnare, Occupare, Trovare atd.). Ukážeme si, jak je provádět bez dotyku se soupeřovou čepelí, s dotykem a tlakem a jaké je jeho využití. Ukážeme si přenosy čepelí a vysvětlíme si, kdy přenosy používáme a jaké jsou jejich výhody zejména se zaměřením na tempo. Dále se budeme věnovat Cavazione, jedné z nejdůležitějších akcí italské školy. Naučíme se, jak je správně provádět a jak jim čelit.

Místo semináře: Škola v Brně - Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 17.00 vlastní cvičení s pauzou na oběd.
V neděli končíme ve 13.00 hod. tak, aby se i mimobrněnští pohodlně dopravili domů.
Spíme v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jsou restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Předepsané vybavení – maska, rukavice, dlouhý rapír a odpovídající ochranné pomůcky (rapíry se sportovní čepelí nejsou vhodné a lze je použít pouze v případě, že není jiná možnost). Masky můžeme v omezeném množství zapůjčit po předchozí domluvě.
LEKTORY ŠERMU Z JINÝCH ŠKOL SI DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ PODMÍNEK PRO LEKTORY.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.


Dlouhý meč 3 - pokračování v útoku

Míst:

20

Od data:

07. 03. 2020

Volných:

-10

Do data:

08. 03. 2020

Cena:

1100Kč    

Popis:

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí víkendové školení v šermu dlouhým mečem.
Protože začíná vyrůstat nová generace šermířů, a i pro ostřílené šermíře je vhodné zopakovat si už probranou látku, rozhodli jsme se změnit systém a uspořádat dvouletý cyklus, ve kterém budou jednotlivá školení na sebe tematicky navazovat. Pojedeme od základů a na každém školení zopakujeme předchozí látku a upozorníme na případné chyby tak, aby po ukončení cyklu zájemce dostal komplexní informaci o základech šermu dlouhým mečem.
Témata jednotlivých školení
1. Postoj, Huten, základní pohyb, sek, bod, Zornhaw, Podstata Versetzen a Nachrayssen, Zwerchhaw, Vor, Indes, Nach, Schwech a Sterck,
2. Krumphaw, Shielhaw a Schaitelhaw, prohloubení Versetzen, Uberlauffen
3. Pokračování po útoku, Durchwechseln, Abschneiden, Hendtruck, čtyři otevření, Sprechfenster
4. Absetzen, Zucken Kurtzhaw
5. Durchlauffen, základy Ringen, blokace a odebrání zbraně
6. Hengen a Winden

OBSAH TOHOTO ŠKOLENÍ
Po zopakování mistrovských seků se budeme věnovat pokračování v útoků. V ideálním světě bychom zasáhli prvním útokem. Svět ale není ideální a musíme počítat s tím, že protivník náš útok eliminoval. Proto je nutné mít nachystané pokračování pro případ, že jsme získali výhodu a jsme Vor. Ukážeme si proto jak správně provádět výhyby, řezy a tlaky na soupeře. Ukážeme si také využití Sprechfenster.

Místo semináře: Škola v Brně - Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 17.00 vlastní cvičení s pauzou na oběd.
V neděli končíme ve 13.00 hod. tak, aby se i mimobrněnští pohodlně dopravili domů.
Spíme v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jsou restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Předepsané vybavení – maska, rukavice, cvičný dlouhý meč a odpovídající ochranné pomůcky. Masky můžeme v omezeném množství zapůjčit po předchozí domluvě.

Školení se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nestihli předchozí dvě školení. Musí ale počítat, že nebudeme mít prostor s nimi do hloubky probrat předchozí látku. Budeme se ale snažit, abychom je alespoň teoreticky upozornili na správné provedení a nejčastější chyby.
LEKTORY ŠERMU Z JINÝCH ŠKOL SI DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ PODMÍNEK PRO LEKTORY.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.
Pokračování v cyklu bude následovat v dalším roce.


JARNÍ APROBACE 2020

Míst:

50

Od data:

25. 04. 2020

Volných:

35

Do data:

25. 04. 2020

Cena:

600Kč    

Popis:

Opět vyhlašujeme pravidelné aprobace v německé, italské, francouzské a španělské škole šermu.
Aprobace proběhnou v Brně, v tělocvičně ZŠ v Kníničkách na ulici K Bukovinám.
Příjezd a prezentace v sobotu od 8.30 do 9.00 hod. Od 9.00 do 15.00 hod. opakování technik k aprobacím s rozšířením (s pauzou na oběd), od 15.00 – 16.00 hod. individuální příprava, od 16.00 aprobace.
Pro zájemce je možné přespat v tělocvičně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou.
Stravuje se každý sám na své náklady. V dosahu tělocvičny jso restaurace a cukrárna. Není také problém objednat si dovoz jídla.
Bližší informace podá Alan Kvasnička na tel.: 776 709 059.

zaregistrovat přihlásit

web design & programming by harker (c) 2004, harker@paridon.cz